Nabízíme veškeré služby v oblasti prevence bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

-zpracování kompletní dokumentace BOZP-Systém řízení a prevence rizik, Provozní bezpečnostní předpisy, kategorizace prací a další, podle pracoviště, pro které je dokumentace zpracovávána

školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o BOZP, řidiči referenti, práce ve výškách, případně další

-provedení prověrky BOZP

-poradentství

 

Služby provádíme ve stanovených zákonných lhůtách. Lhůty si sami hlídáme, upozorňujeme na nutnost provedení a navrhujeme termín provedení.