Nabízíme:

kontrolu (revizi) hasicích přístrojů-přenosných, pojízdných, včetně periodických tlakových zkoušek, dílenské kontroly a plnění. Disponujeme vlastní zkušebnou tlakových lahví s osvědčením a oprávněním Technické inspekce České republiky (TIČR)

kontrolu (revizi) požárních hydrantů (vodovodů) – vnitřních, vnějších (nadzemních, podzemních)

kontrolu (revizi) suchovodů (požární žebříky) včetně tlakových zkoušek na těsnost

kontrolu (revizi) protipožárních ucpávek (prostupů)

kontrolu (revizi) protipožárních uzávěrů (oken, dveří, prosklených stěn)

-kontrolu (revizi) nouzového osvětlení

-kontrolu (revizi) autonomních požárních hlásičů

 

Kontroly z hlediska prevence PO a BOZP:

-preventivní prohlídky požární ochrany

prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

 

Služby provádíme ve stanovených zákonných lhůtách. Lhůty si sami hlídáme, upozorňujeme na nutnost provedení a navrhujeme termín provedení.

 

Nabízíme opravu, údržbu, výměnu a montáže:

-hasicích přístrojů

-hydrantových systémů a hydrantového potrubí vnitřních nástěnných hydrantů

-požárních hadic včetně navázání hadicových spojek

-dodání a montáž protipožárních ucpávek (prostupů)

Případně další dle domluvy