Nabízíme veškeré služby v oblasti prevence požární ochrany:

-zpracování kompletní dokumentace PO-Začlenění provozované činnosti do požárního nebezpečí, Stanovení organizace požární ochrany, požární poplachové směrnice, požární řády, pokyny pro preventivní požární hlídky a další

-zpracování dokumentace zdolávání požáru pro složité podmínky pro zásah (operativní karta+grafické znázornění+výpočet sil a prostředků)

školení o požární ochraně-vedoucí zaměstnanci, zaměstnanci, preventivní požární hlídky, preventisté

-provedení preventivní požární prohlídky dle požárního nebezpečí

-revize věcných prostředků požární ochrany (hasicích přístrojů) a požárně bezpečnostního zařízení

 

Služby provádíme ve stanovených zákonných lhůtách. Lhůty si sami hlídáme, upozorňujeme na nutnost provedení a navrhujeme termín provedení.