Nabízíme dodání a prodej:

-hasicí přístroje

-proudnice, držáky, stojany na hasicí přístroje

-skříňky na klíče k únikovým východům

-požární hlásiče

-hydrantové systémy

-hydrantové nástavce, rozdělovače

-požární hadice

-požární hadicové spojky, pevné spojky

-přechody, víčka, klíče k hydrantům

-proudnice

-požárně bezpečnostní značení

-ocelové tlakové lahve CO2

-sypké a textilní sorbenty