-nabízíme poradenství v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci