Suchovod je požární potrubí, které není trvale připojené na vodovodní síť. Obvykle je součástí požárního zabezpečení výškových budov. Při požárním zásahu pak nahrazuje požární vedení hadicemi a zkracuje tak dobu potřebnou k zahájení zásahu. V případě požáru je suchovod napojen na čerpadlo požárního automobilu a v patře, kde je požár, jsou vedeny pouze útočné proudy od suchovodu.

Nejčastěji je možno setkat se se suchovodem zazděným do technologické šachty budovy. U nízkých budov je možné nalézt požární žebřík se suchovodem k dopravě hasiva na střechu.

Stejně tak jako hydranty i suchovody podléhají bezpečnostním předpisům. Revize suchovodů je nutno provádět minimálně jednou ročně. Kontroluje se provozuschopnost nezavodněného požárního potrubí.

Máte zájem o naše služby?

Komplexní zabezpečování služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce ve firmách, organizacích, obytných domech, atd.

Poptat služby