Nabízíme:

revize hasicích přístrojů-přenosných, pojízdných, včetně periodických tlakových zkoušek, dílenské kontroly a plnění. Disponujeme vlastní zkušebnou tlakových lahví s osvědčením a oprávněním Technické inspekce České republiky (TIČR)

revize požárních hydrantů (vodovodů) – vnitřních, vnějších (nadzemních, podzemních)

revize suchovodů (požární žebříky) včetně tlakových zkoušek na těsnost

revize protipožárních ucpávek (prostupů)

revize protipožárních uzávěrů (oken, dveří, prosklených stěn)

-revize autonomních požárních hlásičů

-revize nouzového osvětlení

 

Služby provádíme ve stanovených zákonných lhůtách. Lhůty si sami hlídáme, upozorňujeme na nutnost provedení a navrhujeme termín provedení.