Nabízíme:

revize hasicích přístrojů-přenosných, pojízdných, včetně periodických tlakových zkoušek, dílenské kontroly a plnění. Disponujeme vlastní zkušebnou tlakových lahví s osvědčením a oprávněním Technické inspekce České republiky (TIČR)

revize požárních hydrantů (vodovodů) – vnitřních, vnějších (nadzemních, podzemních)

revize suchovodů (požární žebříky) včetně tlakových zkoušek na těsnost

revize protipožárních ucpávek (prostupů)

revize protipožárních uzávěrů (oken, dveří, prosklených stěn)

 

Služby provádíme ve stanovených zákonných lhůtách. Lhůty si sami hlídáme, upozorňujeme na nutnost provedení a navrhujeme termín provedení.